Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Spesoft Free Text To MP3 Speaker

Spesoft Free Text To MP3 Speaker sử dụng công nghệ “Text to Speech” và có thể chuyển đổi văn bản thành tập tin âm thanh MP3/OGG/WAV. Nó sử dụng công nghệ tiêu chuẩn SAPI và dễ sử dụng để chuyển đổi bất kỳ tập tin văn bản sang tập tin âm thanh.

Spesoft Free Text To MP3 Speaker hỗ trợ thông tin thẻ tag ID3 cho các file MP3 và OGG (bạn có thể thêm thông tin như tác giả, năm, vv vào MP3).

Spesoft Free Text To MP3 Speaker có thể chuyển đổi các bài viết, email, nhiều hơn nữa và nghe chúng trên máy nghe nhạc MP3 của bạn.

Spesoft Free Text To MP3 Speaker

Phương Lan

Link download : http://www.spesoft.com/SpesoftTextToMP3Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/spesoft-free-text-to-mp3-speaker/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)