Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SMS Cleaner Free for Android

SMS Cleaner Free có thể tìm kiếm và xóa một tự động vài message theo từ khóa, thời gian hoặc liên lạc. Đây là ứng dụng cần thiết cho bất kì người nào với message không hạn chế.

SMS Cleaner Free for Android

  • Xóa SMS với mật khẩu
  • Xóa SMS cũ theo thời gian
  • Xóa SMS từ/tới một liên lạc
  • Hoàn thành tác vụ tự động.

Link download : https://market.android.com/details?id=com.carrotapp.smscleanerfreefeature=search_result

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/sms-cleaner-free-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)