Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SMS BACKUP n2manager for Android

Ứng dụng sao lưu và phục hồi SMS nhanh và tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ứng dụng này sẽ giúp sao lưu và phục hồi tất cả các message SMS từ thiết bị vào một file lưu trữ trên thẻ nhớ SD.

 SMS BACKUP n2manager for Android

Các tính năng chính:

  • Chọn tên file sao lưu
  • Tự động lên lịch sao lưu SMS
  • Hiển thị nội dung SMS sao lưu
  • Phục hồi bản sao lưu SMS
  • Xóa các file SMS đã sao lưu
  • Thực hiện sao lưu SMS rất nhanh chóng (chỉ trong vòng vài giây).

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=com.n2bolsa.backup_n2managerfeature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uMmJvbHNhLmJhY2t1cF9uMm1hbmFnZXIiXQ..

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/sms-backup-n2manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)