Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SmartSniff (64-bit)

SmartSniff 1.79 là một tiện ích dùng để bắt những gói tin TCP/IP chạy qua bộ giao tiếp mạng của bạn và cho xem những thông tin được truyền tải giữa máy chủ và máy con đó. Bạn có thể xem những hội thoại giữa máy chủ và máy con ở chế độ ASCII (đối với các giao thức dựa trên text như HTTP, SMTP, POP3 và FTP) hay ở hệ cơ số 16 Hex (đối với các giao thức không dựa trên nền text như DNS), …

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/smsniff-x64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/smartsniff-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)