Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ShareMyApps for Android

ShareMyApps sẽ giúp bạn dễ dnafg chia sẻ đường dẫn ứng dụng bằng các phương pháp khác nhau. Đây là cách tuyệt vời để làm quen với thiết bị di động Android mới mua. Ngoài khả năng chia sẻ danh sách ứng dụng, người dùng còn có thể chia sẻ đường link dẫn tới một ứng dụng bằng cách kích vào nó. Các phương pháp chia sẻ bao gồm:

* e-mail

* Copy sang clipboard

* Tạo mã QR (yêu cầu hỗ trợ đọc mã vạch)

* Chia sẻ với ứng dụng khác có hỗ trợ văn bản (SMS, facebook, google reader,…)

 ShareMyApps for Android

Thay đổi gần đây:

  • Cập nhật thư viện
  • Thêm menu About.

Link download : https://market.android.com/details?id=com.mattlary.shareMyApps

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/sharemyapps-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)