Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Share Contacts for Android

Share Contacts là ứng dụng để gửi và nhận danh sách liên lạc qua SMS. Phần mềm này sẽ lấy liên lạc từ điện thoại, tùy biến nó và gửi thông tin card visit bằng SMS. Nó có thể nhận dạng các message và lưu chúng vào điện thoại.

 Share Contacts for Android

Một số tính năng chính:

  • Gửi liên lạc qua SMS như một card visit
  • Nhận thông tin liên lạc từ các liên lạc đã lưu
  • Gửi thông tin tùy biến
  • Lọc SMS với card visit
  • Truy hồi thông tin liên lạc từ SMS
  • Lưu lại thông tin liên lạc đã truy hồi vào liên lạc của điện thoại
  • Thêm liên lạc với Google Sync.
  • Tích hợp với ứng dụng của điện thoại.

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=isoftmagic.share.contactfeature=search_result

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/share-contacts-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)