Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Secure My Screen

Secure My Screen là phần mềm bảo vệ máy tính của bạn đảm bảo rằng không ai khác có thể sử dụng nó trong khi bạn rời khỏi máy tính. Ngoài ra nó còn có nhiều tính năng khác, chẳng hạn như mật khẩu mở nhiều khóa cho bạn bè và gia đình đáng tin cậy và có khả năng để biến màn hình của bạn vào chế độ chờ khi hệ thống của bạn lúc nhàn rỗi.

Secure My Screen được phát triển, chăm sóc tuyệt vời và có rất nhiều các tính năng. Secure My Screenva dễ dàng để cài đặt, cập nhật, loại bỏ và không để lại cho bạn rắc rối gì.

Secure My Screen

Link download : http://securemyscreen.maynardnetworks.com/u/22105233/smsinstall/Secure%20My%20Screen%20Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/secure-my-screen/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)