Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Secure Eraser 4.101

Thông thường nếu người dùng xóa các tập tin/thư mục bằng cách nhấn lệnh Delete, sau đó các tập tin và thư mục được chuyển vào Recycle Bin và không bị xóa vĩnh viễn. Thậm chí nếu bạn xóa một tập tin bằng cách nhấn Shift + Delete, tập tin đó vẫn còn tồn tại trên máy tính của bạn nhưng không hiện lên trong thùng rác mà thôi. Vì vậy, Secure Eraser là phần mềm xóa các tập tin, thư mục vĩnh viễn và làm sạch hệ thống của bạn.

Xóa tập tin Windows

Các chức năng xóa tập tin Windows: các sector của đĩa cứng nằm bên dưới có chứa dữ liệu nhạy cảm của bạn, do đó làm cho nó dễ dàng để khôi phục lại các tập tin đã xóa trước đó thậm chí bạn không có kiến thức kỹ thuật tiên tiến.

Xóa tập tin, ổ đĩa

Xóa các tập tin và thư mục vĩnh viễn và không ai có thể khôi phục lại được

Hỗ trợ 5 tiêu chuẩn

US DoD 5220.22-M E, US DoD 5220.22-M ECE, German standard, Peter Gutmann standard

Trình menu

Secure Eraser tạo ra các mục trình menu cho các tập tin, thư mục và Recycle bin cho phép truy cập trực tiếp để đảm bảo các chức năng xóa tập tin.

Secure Eraser

Phương Lan

Link download : https://www.ascomp.de/en/download/sEraser.exe

Nguồn: http://download.com.vn/secure-eraser/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)