Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Secret Squirrel

Secret Squirrel sử dụng SHA-384 và Blowfish, hỗ trợ các nhóm mật khẩu và thực hiện tạo mật khẩu bằng cách sử dụng các đối tượng Java an toàn ngẫu nhiên (đầy đủ cấu hình).

Secret Squirrel là ứng dụng cơ bản quản lý mật khẩu của bạn viết bằng Java. Chạy trên nền tảng có hỗ trợ tất cả các phiên bản gần đây của Java. Sử dụng blowfish và SHA-384, tạo mật khẩu bằng cách sử dụng Java bảo mật đối tượng ngẫu nhiên, các nhóm mật khẩu, …

Link download : http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/secretsquirrel/SecretSquirrel-0.8.exehttp://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/secretsquirrel/SecretSquirrel-0.8.exe

Nguồn: http://download.com.vn/secret-squirrel/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)