Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SE Task Manager For Android

SE Task Manager là ứng dụng quản lý tiến trình, giúp giải phóng bộ nhớ, tiết kiệm pin và tăng tốc cho điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

– Tắt các tiến trình đang chạy trong chế độ Background.

– Cặt đặt file .apk.

– Gỡ bỏ cài đặt và sao lưu các ứng dụng của bên thứ ba.

– Chuyển về màn hình chính.

– Hiển thị việc sử dụng bộ nhớ và không gian lưu trữ.

SE Task Manager For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.wenhui.taskmanager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/se-task-manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)