Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

RSA-Tools

Công cụ RSA-Tools được thiết kế cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn để giúp họ xử lý các RSA-Key và hỗ trợ việc giải mã, mã hóa, ký và xác minh. Chương trình có thể tạo các khóa, xác minh tập tin hoặc văn bản, mã hóa và giải mã tập tin hoặc văn bản, sửa chữa các khóa bị mất.

(theo Softpedia)

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/rsatoolbox/RSA-Keygen.exe

Nguồn: http://download.com.vn/rsa-tools/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)