Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Rizone Pixel Repair

Với Rizone Pixel Repair 0.6.5.652, bạn có thể phát hiện và sửa chữa điểm ảnh chết trên màn hình phẳng LCD. Nó có tể sẽ không mang lại hoàn toàn điểm chết (tức là màu đen) trở lại cuộc sống, nhưng nó cũng làm việc nếu chúng chỉ bị mắc kẹt trên một màu sắc cụ thể. Nhiều công cụ như thế này có thể được tìm thấy trên internet, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy một công cụ với tất cả các chức năng trong một. Do đó, một ứng dụng đầy đủ đã được tạo ra, được gọi là Rizone Pixel Repair.

Bạn có thể sử dụng phần ‘Dead pixel locator’ vào ‘Rizone Pixel Repair “để tìm các điểm ảnh chết hoặc bị mắc kẹt. Bạn cũng có thể sử dụng phần này để giúp bạn tìm thấy những điểm nhỏ và bụi bẩn khi vệ sinh màn hình của bạn (vì bụi không hiển thị trên tất cả các màu sắc). Bây giờ, sau khi bạn đã định vị điểm ảnh bị mắc kẹt, cố gắng sửa chữa chúng với công cụ này. Thiết lập các chế độ màu, bấm đi và để các cửa sổ flash theo điểm ảnh bị mắc kẹt.

Link download : http://www.rizonesoft.com/downloads/pixrepair.zip

Nguồn: http://download.com.vn/rizone-pixel-repair/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)