Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

RemoveAny

RemoveAny là một phần mềm portable có thể loại loại bỏ các phần mềm độc hại như spyware, adware, trojan horse, key-logger, rootkit trên máy tính của bạn. RemoveAny nhận ra các phần mềm độc hại bằng cách theo dõi các hành vi đáng ngờ, không phải bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu đã biết.

RemoveAny có sự bảo vệ liên tục, luôn luôn cập nhật mà không yêu cầu sự cập nhật các dấu hiệu. RemoveAny khởi động với Windows và giám sát tất cả các tiến trình đang chạy và driver.


Theo softpedia

Hướng dẫn


Link download : http://www.softpedia.com/progDownload/Windows-Portable-Applications-RemoveAny-Download-88805.html

Nguồn: http://download.com.vn/removeany/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)