Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

RegDllView

RegDllView là tiện ích hiển thị danh sách tất cả các file dll/ocx/exe đã được đăng ký (đăng ký COM). Với mỗi một file đã đăng ký, bạn có thể xem ngày tháng, thời gian nó được đăng ký và bên cạnh đó là danh sách tất cả các entry đăng ký (CLSID/ProgID).

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 1.41 có bổ sung thêm tùy chọn cho phép bạn thêm dòng Header vào file CSV.

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/regdllview.zip

Nguồn: http://download.com.vn/regdllview/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)