Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

RedKoda

RedKoda là một công cụ tạo ngôn ngữ UML. Nó có khả năng hỗ trợ 13 loại biểu đồ UML2. Với các shortcut và tự động thay đổi kích cỡ, bạn có thể hoàn thành các biểu đồ của mình nhanh chóng hơn. Các tính năng khác như chụp nhanh các đường dẫn, copy to clipboard, xuất những định dạng đồ họa như BMP, JPEG, GIF và in với kích cỡ thực tế, vừa với trang và giữ hệ số bề mặt. Hỗ trợ các biểu đồ như biểu đồ lớp, biểu đồ thành phần, biểu đồ cấu trúc tập hợp, biểu đồ triển khai, biểu đồ đối tượng, biểu đồ gói, biểu đồ hoạt động, biểu đồ use case, biểu đồ trạng thái, biểu đồ liên lạc, biểu đồ tương tác, biểu đồ trình tự, biểu đồ phối hợp thời gian.

Các tính năng:

– Hỗ trợ 13 loại biểu đồ UML2

– Có khả năng biến đổi các biểu đổ và tự động thay đổi kích cỡ các nút khung

– Định hướng biểu đồ lớn với các nút hand, zoom

– Thay đổi các công cụ với phím shortcut

– Chụp nhanh các đường dẫn

– Thay đổi template màu

– Copy các đồ thị sang clipboard và dán chúng vào các ứng dụng ngoài như MS word

– Xuất các định dạng đồ thị như BMP, JPEG và GIF

– In ra với kích cỡ thực tế, vừa với trang và giữ hệ số bề mặt.

Link download : http://www.redkoda.com/redkoda_3.0.2-setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/redkoda/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)