Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

RecentFilesView

Khi xử lý trên máy tính, bạn thường mở và làm việc với rất nhiều file, nên không phải lúc nào cũng nhớ đã làm việc với những file gì. Do vậy, khi cần mở lại, nhất là những file đã làm việc trước đó nhiều ngày thì rất mất thời gian. Vì vậy, để dễ dàng trong việc tìm và mở lại các file đã làm việc, bạn hãy dùng chương trình RecentFilesView.

Khi tải về, bạn giải nén vào một thư mục và chạy ngay chương trình, không cần phải cài đặt. Trong cửa sổ chương trình, bạn sẽ thấy danh sách các file đã dùng trước đó và có thể sắp xếp chúng theo thứ tự cho dễ tìm, như theo tên file (Filename), thời gian sửa đổi (Modifield Time), thời gian tạo file (Created Time)… bằng cách bấm vào tên tiêu đề cột tương ứng.

Khi tìm thấy file mong muốn, bạn có thể mở nó bằng cách bấm nút Open Selected File (hay Ctrl+O), xem (Properties), chép, lưu thuộc tính của nó… Để chương trình cập nhật thường xuyên những file đã dùng, bạn có thể bấm Refresh, nhấn F5, hay đóng và chạy lại chương trình.

Theo TTO 

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/recentfilesview.zip

Nguồn: http://download.com.vn/recentfilesview/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)