Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Random Password Generator 1.0

Random Password Generator là một chương trình đơn giản và dễ sử dụng để giúp bạn giữ tài khoản của mình một cách an toàn nhờ tạo ra một mật khẩu mạnh.

Phần mềm này có thể tạo mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự, kết hợp cả chữ cái lẫn con số. Ngoài ra, mật khẩu có thể được sao chép trực tiếp từ ứng dụng sang clipboard.

Random Password Generator

Yêu cầu:

  • .Net Framework 4.0

Bé Ngoan

Link download : http://www.ankitsuryawanshi.in/rpg/Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/random-password-generator/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)