Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

QuickRDP 2.0

QuickRDP là một chương trình quản lý kết nối cho máy tính để bàn từ xa, telnet, SSH hoặc kết nối VNC, dễ dàng theo dõi tất cả các kết nối của bạn. Viết ngôn ngữ xử lý lập trình văn bản và thực hiện chúng trên các kết nối, chúng sẽ kết nối tất cả các máy chủ được lựa chọn với một lệnh, dễ dàng xác định vị trí kết nối của bạn với một thanh tìm kiếm đơn giản.

Các tính năng:

  • Kết nối RDP, SSH và Telnet
  • Thực hiện ngôn ngữ xử lý lập trình văn bản trên các kết nối của bạn.

Hải Yến

Link download : http://jaist.dl.sourceforge.net/project/quickrdp/quickRDP/QuickRDP-2.0-setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/quickrdp/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)