Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quick Task Killer For Android

Quick Task Killer là ứng dụng cho phép tắt các tiến trình (tác vụ) trên điện thoại một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Một số tính năng chính:

– Tự động tắt các tiến trình sau khi màn hình tắt.

– Hiển thị thông báo trong thanh trạng thái.

– Tắt tiến trình rất nhanh chóng nhờ widget.

– Nút “Kill service” dành cho Froyo (2.2) hoặc cao hơn.

– Giúp mở, tắt, bỏ qua, chuyển, xem chi tiết và gỡ bỏ ứng dụng.

Quick Task Killer For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.newlepeng.quicktaskkiller

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/quick-task-killer-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)