Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quick PDF Tools

Quick PDF Tools 2.1.6.1 là một công cụ thao tác PDF mạnh mẽ trong việc cung cấp nhiều lựa chọn cần thiết như chỉnh sửa siêu dữ liệu, hợp nhất các file, chỉnh sửa và xóa các trang từ file pdf, thêm hoặc loại bỏ mật khẩu, chuyển đổi hình ảnh sang PDF. Tính năng thú vị nhất của Quick PDF Tools là nó được tích hợp một trình đơn bên trong Menu ngữ cảnh khi bạn click chuột phải lên file PDF để giúp truy xuất tới công cụ này nhanh hơn.

Link download : http://www.quickpdftools.com/builds/quick_pdf_tools.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/35967_quick-pdf-tools.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)