Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

QuadXL

QuadXL hoàn toàn độc lập và không yêu cầu phải chạy Microsoft Excel. This Chương trình này hoạt động với các tập tin phiên bản Excel 97 đến 2003.

QuadXL 1.1 cung cấp các thông tin cơ bản, chức năng tìm kiếm các giá trị hoặc các dữ kiện thông qua tất cả các trang của một bảng tính, hoặc tùy chọn cho tất cả các file Excel trong một thư mục và các chức năng xuất file (CVS hoặc TXT) cho tất cả các trang trong một bảng tính.

Link download : http://www.quadtechassociates.com/media/4c7790d16d6e7626ffff8223ffffe41e.zip

Nguồn: http://download.com.vn/quadxl/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)