Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

QTester104 1.04

Phần mềm này thực hiện các giao thức IEC60870-5-104 để thu thập dữ liệu trạm biến áp và điều khiển thông qua mạng TCP IP bằng cách sử dụng khung giao diện người dùng QT. Nó có thể được tích hợp trên nền tảng Linux và Windows, co khả năng thăm dò ý kiến và xem dữ liệu từ hệ thống trạm biến áp (RTU/tập trung) và cũng có thể gửi các lệnh.

Các tính năng:

  •  Cung cấp tập tin nhị phân win32.
  •  Dữ liệu trạm biến áp Poll.
  •  Gửi lệnh.
  •  Cấu trúc các lớp dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.
  •  Công cụ hữu ích để phát triển các dịch giả giao thức.

Hải Yến

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/qtester104/qtester104-v1.04.zip

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/qtester104/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)