Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

QtADB

QtADB là một tiện ích đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt để tạo kết nối giữa điện thoại Android và máy tính của bạn dễ dàng hơn.

Theo softpedia

Link download : https://sourceforge.net/projects/qtadb/files/QtADB%200.8.0/QtADB_0.8.0_windows_with_libs.zip/download

Nguồn: http://download.com.vn/mobile+wireless/web+browser+mobile/30621_qtadb.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)