Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Qik Video for Samsung for Android

Qik Video for Samsung hỗ trợ người dùng thực hiện chat video, video mail và chia sẻ video dễ dàng ngay trên thiết bị Android.

Tính năng:

  • Cuộc gọi video trực tuyến qua kết nối 3G, 4G và WiFi
  • Cuộc gọi video giữa Qik Android và người dùng iOS
  • Cuộc gọi video chất lượng cao
  • Nhận voice mail khi không thể nói chuyện trực tiếp
  • Gửi video mail miễn phí
  • Chia sẻ video qua Facebook, Twitter…
  • Video Feed: xem video do bạn bè chia sẻ
  • Kết nối tức thời 

Minh Lộc

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qik.samsung.android

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/qik-video-for-samsung-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)