Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PyX 0.11.1

PyX là một gói đồ họa Python cho việc tạo ra các tập tin đuôi PostScript và PDF. Nó kết hợp mô hình vẽ PostScript với một giao diện TeX/LaTeX,  thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như 2D và 3D.

Các tính năng:

  •  Thực hiện đầu ra đuôi PostScript và PDF cho các thiết bị độc lập
  •  Tích hợp liền mạch TeX/LaTeX
  •  Truy cập đầy đủ các tính năng PostScript như đường dẫn, linestyles, các mẫu điền, biến đổi, cắt, bitmap…
  •  Đồ thị tinh vi: thiết kế kiểu mô-đun, rìu pluggable, trục phân vùng dựa trên số lượng hợp lý arithmetics, phong cách đồ thị linh hoạt…

Hải Yến

Link download : http://jaist.dl.sourceforge.net/project/pyx/pyx/0.12/PyX-0.12.tar.gz

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/pyx/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)