Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PsPing 1.0

PsPing là một tiện ích đo lường hiệu suất mạng. Ngoài chức năng đo tiêu chuẩn ping ICMP, nó có thể báo cáo độ trễ của kết nối với các cổng TCP, độ trễ kết nối truyền thông TCP giữa các hệ thống và băng thông TCP tới kết nối giữa các hệ thống.

Bên cạnh việc có khả năng đo được min, max, và các giá trị trung bình ở độ phân giải 0.01ms, bạn cũng có thể sử dụng PsPing để tạo ra các biểu đồ của các kết quả, dễ dàng nhập vào bảng tính.

Hải Yến

Link download : http://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/psping/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)