Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PSOMgr

PSOMgr được thiết kế để quản lý cài đặt mật khẩu. PSOMgr là một công cụ dòng lệnh đơn giản được thiết kế để quản lý những đối tượng thiết lập chính sách mật khẩu trong máy chủ Longhorn và chính sách mật khẩu tên miền cho bất kỳ phiên bản Active Directory Domain.

Link download : http://www.joeware.net/downloads/files/PSOMgr.zip

Nguồn: http://download.com.vn/psomgr/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)