Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Protect EXE 0.4a Beta

Protect Exe 0.4 là một tiện ích miễn phí cho phép bạn đặt mật khẩu để bảo vệ bất kỳ chương trình chạy nào của Windows. Protect Exe 0.4 không tạo ra bất kỳ thay đổi nào đối với việc đăng ký khi khóa các file và cũng không lưu mật khẩu dưới dạng file ẩn một nơi nào đó trên hệ thống. Nó hoạt động của cách mật mã các file exe bằng một từ khóa có độ dài 256 bit. Vì vậy, chương trình hay file chỉ chạy khi nhập đúng mật khẩu.

Protect Exe 0.4 cũng không hoạt động như một quy trình xử lý, do đó, bạn không thể hủy bỏ nó bằng cách sử dụng Task Manager. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, chương trình sẽ tạo một sao lưu dự phòng của file exe mà bạn có thể giữ ở đâu đó trong trường hợp bạn quên mật khẩu của bạn.

Theo XHTT

Link download : http://www.paehl.de/proex.zip

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/12406_protect-exe-0-4a-beta.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)