Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Programmer’s Notepad

Ứng dụng Programmer’s Notepad là một sự hợp nhất của tất cả ba ứng dụng phía trên. Nếu bạn là một lập trình viên và sử dụng Notepad rất thường xuyên, thì đây là một ứng dụng cần thiết.

Danh sách các tính năng của nó bao gồm tự động hoàn thành các tập API, kích hoạt Macro, SDK cho việc xây dựng các ứng dụng, kiểu cài đặt và tương thích với hệ điều hành Windows 7.

Theo Soft360

Link download : http://pnotepad.googlecode.com/files/pn2202240.exe

Nguồn: http://download.com.vn/programmer-s-notepad/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)