Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Power Word

Power Word là Add-in cho Microsoft Office 2010 bao gồm rất nhiều tính năng như: tìm kiếm các bài báo khoa học, google, tin tức, hình ảnh và tìm kiếm wikipedia.

Nó có khả năng quản lý những việc cần làm và có thể dịch ngôn ngữ sang 32 ngôn ngữ khác nhau để bing.

 Power Word

Yêu cầu:

– .Net framework.

– Microsoft Office 2010.

– Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.

Tuyết Mai

Link download : http://everyonecanmanage.com/software/Microsft-Word-2010-Power-House.zip

Nguồn: http://download.com.vn/power-word/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)