Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Pos Multimedia Privacy Keeper

Pos Multimedia Privacy Keeper 1.35 giúp bạn dễ dàng bảo vệ các bức ảnh, các video và các file audio tránh sự nhòm ngó của người khác. Pos Multimedia Privacy Keeper cho phép bạn mã hóa và đặt password cho hầu hết các dạng file ảnh, video và audio chuẩn. Sau khi khóa, mỗi lần bạn muốn xem file cần phải mở bằng password bạn đã đặt.

Link download : http://www.photopos.com/downloads/PosMultimediaPrivacyKeeper_SetUp.exe

Nguồn: http://download.com.vn/pos-multimedia-privacy-keeper/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)