Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Pod Photo Transfer

Pod Photo Transfer là phần mềm miễn phí cho phép bạn sao chép và khôi phục lại hình ảnh được lưu trữ trên iPod của bạn trở lại vào máy tính PC Windows.

Pod Photo Transfer là một ứng dụng tuyệt vời hỗ trợ iPod và iPod Video. Hiện phiên bản mới đã hỗ trợ iPod Touch, iPhone và iPod Classic.

Khi sử dụng ứng dụng yêu cầu iPod kết nối với máy tính của bạn.

Theo macroplant.com

Link download : http://www.macroplant.com/release/PodPhotoTransfer_3100.zip

Nguồn: http://download.com.vn/pod-photo-transfer/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)