Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Play Albums For iOS

Play Albums là phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn nghe tất cả các bài hát theo đúng thứ tự, có thể tự động cập nhật nếu bạn mua hoặc đồng bộ nhạc mới vào điện thoại.

Play Albums nghe nhạc ở chế độ Background vì vậy bạn có thể sử dụng iPhone, iPod hoặc iPad bình thường.

Play Albums For iOS

Cách sử dụng:

– Chạm vào một Album để nghe.

– Nghe/tạm dừng, bài hát trước/kế tiếp.

– Giữ Prev/Next để quét qua các bài hát.

– Chạm vài nút Stack trên bìa Album để Enable/Disable chức năng Stack.

– Nút AirPlay xuất hiện trên màn hình khi có.

Tuyết Mai

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/play-albums!/id395086805?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mp3-audio-video/41720_play-albums-for-ios.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)