Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Phrozen Password Recovery

Phrozen Password Recovery là chương trình nhỏ gọn cho phép bạn khôi phục mật khẩu từ máy tính của bạn. Bạn không cần phải lo lắng nữa nếu bạn quên mật khẩu Phrozen Password Recovery có thể nhanh chóng tìm thấy mật khẩu của bạn bị mất. Nó cũng cho phép bạn sao chép và xuất mật khẩu để bạn có thể lưu nó để đọc nó sau này.

Phrozen Password Recovery có thể khôi phục mật khẩu Windows RAS, Windows Live MSN, Google Chrome, RockMelt, Comodo Dragon, FireFox và Internet Explorer 9.

Phrozen Password Recovery

Phương Lan

Link download : http://phrozensoft.com/downloads/PhrozenPwdRecoveryV1-1.zip

Nguồn: http://download.com.vn/phrozen-password-recovery/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)