Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PDF Watermark Remover

PDF Watermark Remover 1.0.1 là tiện ích dễ sử dụng để giúp bạn xóa bỏ bất cứ gì nhúng vào những hình ảnh từ các tập tin PDF, chẳng hạn như Logo, Watermark, Stamps, Chữ ký và nhiều hơn nữa. Nó có thể xử lý tất cả các trang trên hơn 1000 tác phẩm một thời gian.

Tính năng chủ chốt: Hủy bỏ hình ảnh từ PDF watermark một cách dể dàng và không có giới hạn. Chất lượng của các kết quả cuối cùng là giống như các tập tin ban đầu.

Link download : http://www.pdfwatermarkremover.com/pdfwmremover.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/38828_pdf-watermark-remover.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)