Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PDF To JPG Converter

PDF To JPG Converter là một tiện ích dành cho Windows giúp chuyển đổi tập tin PDF thành các file hình ảnh được lưu dưới định dạng file JPG, BMP, TIF, GIF, PNG một cách nhanh chóng. Ngoài ra PDF To JPG Converter cũng có thể chuyển đổi PDF sang JPG trong nhiều trang, và đặt ra hình ảnh DPI.

PDF To JPG Converter

Các tính năng chính:

– Chuyển đổi nhanh hơn 87% so với các ứng dụng cùng loại.
– Hỗ trợ chế độ chuyển đổi hàng loạt.
– Hỗ trợ chuyển đổi PDF sang JPG, BMP, TIF, GIF, PNG
– Hỗ trợ chuyển đổi theo trang
– Hỗ trợ tùy biến DPI

An Nhiên (theo PDF To JPG Converter)

Link download : http://www.pdftojpgconverter.com/down/pdf2jpg.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/32997_pdf-to-jpg-converter.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
PDF To JPG Converter, 9.0 out of 10 based on 1 rating