Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PCFileSync for Android

PCFileSync là ứng dụng để đồng bộ hóa nội dung file của các sổ địa chỉ trên máy tính (CIFS/SMB/Windows sharing/Linux) với sổ địa chỉ trên điện thoại của bạn. Phần mềm cũng có thể đồng bộ qua FTP.

 PCFileSync for Android

Các tính năng chính:

  • Đồng bộ file
  • Tự động đồng bộ
  • Tốc độ truyền cao
  • Khởi động cùng điện thoại (đã được cài đặt trên thiết bị)
  • Cung cấp 7 chế độ đồng bộ
  • Đồng bộ thư mục con
  • Sử dụng WiFi hoặc mạng di động để đồng bộ
  • Hỗ trợ FTP
  • Tính năng loại bỏ sổ địa chỉ

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=org.pcfilesyncfeature=also_installed

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/pcfilesync-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)