Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

PasswordSpy

PasswordSpy là một chương trình nhỏ dễ sử dụng và đơn giản mà sẽ cho phép bạn “nhìn thấy” mật khẩu đó là đằng sau “****”.

Chương trình này không phải là một “mật khẩu cracker”. Thay vào đó PasswordSpy lợi dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong Windows cho phép một chương trình để sao chép các mật khẩu khác. PasswordSpy không dành cho mục đích tinh nghịch. PasswordSpy có thể sao chép các mật khẩu từ hầu hết các chương trình Windows.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/Bao mat/10/pwdspy.zip

Nguồn: http://download.com.vn/passwordspy/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)