Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Password Revealer 1.0

Bạn là một người “đãng trí” hay bạn lưu quá nhiều password khác nhau trong nhiều chương trình như MS Outlook, Outlook Express, Yahoo! Messenger, FTP Client… Giờ đây, bạn muốn tìm lại các password này thì sao, chúng chỉ là các dấu *** “bí ẩn”. Vậy xin mời bạn hãy dùng chương trình Password Revealer.

Link download : http://users.pandora.be/jbranders/revealer.exe

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/7361_password-revealer-1-0.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)