Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Password Pond

Password Pond có thể giúp bạn nhanh chóng tạo ra các loại mật khẩu bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau. Các mật khẩu có thể chứa bảng chữ cái, số, một số ký tự đặc biệt và một người dùng đặc biệt được định nghĩa từ điển.

Các mật khẩu có thể được xuất khẩu sang một tập tin văn bản để tiện sử dụng. Bạn cũng có thể chọn mật khẩu và sao chép vào clipboard.

Trường hợp của các ký tự mật khẩu có thể được chuyển sang ngẫu nhiên hoặc phía trên / dưới, dựa vào người dùng lựa chọn.

Cửa sổ quản lý từ điển như cho thấy dưới đây có thể được dùng để thêm và loại bỏ các từ. Các từ sẽ được chọn ngẫu nhiên lên từ danh sách nếu bạn kiểm tra tùy chọn khi sử dụng từ điển.

Link download : http://www.craveworldwide.com/passpond.zip

Nguồn: http://download.com.vn/password-pond/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)