Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Partition Table Doctor 3.5

Partition Table Doctor là phần mềm khôi phục vùng phân chia của Windows. Khi bạn xảy ra một lỗi xung động của ổ cứng, công cụ này sẽ kiểm tra và sửa chữa cho bạn Master Boot Record , Partition Table , Boot Sector , sự phân chia lỗi hay khôi phục dữ liệu đã bị xoá như FAT16 bị mất và hư hỏng, FAT32, NTFS, NTFS5, EXT2, EXT3 , trao đổi sự phân chia giữa các định dạng ATA, SATA, SCSI,…

Link download : http://www.easeus-down.com/download/ptddemo.zip

Nguồn: http://download.com.vn/data+file/data+converter/12946_partition-table-doctor-3-5.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)