Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Optimal Archive 1.1

Optimal Archive hoạt động như một trình ứng dụng độc lập. Chương trình này cũng cho phép bạn xem trước các thành phần có trong file nén trước khi thực sự bung nó ra, kéo thả các file thành phần dễ dàng từ file nén tổng hợp ban đầu.

Link download : http://www.optimalaccess.com/oadownload.php?version=oarchive.exe

Nguồn: http://download.com.vn/optimal-archive-1-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)