Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

OpenRAVE 0.8.2

OpenRAVE là ứng dụng để thử nghiệm, phát triển và triển khai các thuật toán lập kế hoạch chuyển động trong ứng dụng robot thực tế. Trọng tâm chính là mô phỏng và phân tích các thông tin và hình học liên quan đến lập kế hoạch chuyển động. Tính chất độc lập của OpenRAVE cho phép dễ dàng tích hợp vào hệ thống robot hiện có. Nó cung cấp nhiều công cụ lệnh để làm việc với robot và các nhà hoạch định, và lõi thời gian chạy đủ nhỏ để được sử dụng bên trong bộ điều khiển và các khuôn lớn hơn.

Một ứng dụng mục tiêu quan trọng là tự động hóa robot công nghiệp. OpenRAVE là ứng dụng để thử nghiệm, phát triển và triển khai các thuật toán lập kế hoạch chuyển động trong ứng dụng robot thực tế.

Hải Yến

Link download : http://openrave.org/m/docs/openravehtml-latest_stable.zip

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/openrave/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)