Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Opaserv Removal Tool

Máy tính của bạn bị đe dọa vì loại virus Win32.Worm.Opaserv, bạn lo lắng vì hệ thống máy tính của mình sẽ bị nó “tàn phá”. Opaserv Removal Tool là một tiện ích nhỏ được tạo ra để giúp bạn thoát khỏi những phần mềm độc hại Win32.Worm.Opaserv từ máy tính của bạn.

Các virus này được viết bằng Borland C + + và Assembler.và nó lây lan bằng cách khai thác lỗ hổng trong trong hệ điều hành và chúng sẽ sao chép giữa các máy tính trong cùng một mạng đang chạy để lây lan, truyền virus đi.

Link download : http://download.bitdefender.com/resources/files/Download/en/antiopaserv-en.exe

Nguồn: http://download.com.vn/opaserv-removal-tool/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)