Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

OI File Manager for Android

OI File Manager cho phép người dùng duyệt thẻ SD, tạo sổ địa chỉ, đổi tên, copy, di chuyển và xóa các file. Phần mềm này cũng hoạt động giống như extension với các ứng dụng khác để hiển thị hộp thoại Open và Save. Ngoài ra, OI File Manager không có quảng cáo và không yêu cầu truy cập Internet.

 OI File Manager for Android

Các tính năng chính:

– Hiển thị danh sách các file với thumbnail

– Di chuyển, copy, đổi tên và xóa các file

– Tạo và xóa sổ địa chỉ (folder)

– Gửi file qua email

– Hoạt động như một extension đối với các ứng dụng khác, ví như Gmail, để đính kèm các file

– Hỗ trợ hoàn thành file và loại file

– Hỗ trợ PICK_FILE và PICK_DIRECTORY để ứng dụng khác có thể dùng OI File Manager.

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=org.openintents.filemanager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/41294_oi-file-manager-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)