Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Office Image Extraction Wizard

Office Image Extraction Wizard là chương trình miễn phí cho phép người dùng xuất ảnh từ các tài liệu văn phòng khác nhau và lưu chúng như tập tin hình ảnh thông thường.

Hình ảnh được trích xuất sẽ có định dạng không đổi, không bị xử lý hoặc nén lại nên có chất lượng cao. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện trích xuất nhiều tập tin cùng lúc.

Office Image Extraction Wizard

Các dạng tài liệu được hỗ trợ:

– Microsoft Word 2007+ (.docx / .docm).

– Microsoft PowerPoint 2007+ (.pptx / .pptm).

– Microsoft Excel 2007+ (.xlsx / .xlsm).

– OpenDocument Text (.odt).

– OpenDocument Presentation (.odp).

– OpenDocument Spreadsheet (.ods).

– Electronic Publication Books (.epub).

– Comic Book Archive (.cbz ).

Lưu ý: Chương trình này không hỗ trợ các tài liệu PDF. Để xuất ảnh từ tập tin PDF bạn cần sử dụng tiện ích PDF Image Extraction Wizard.

Đặng Hương

Link download : http://www.rlvision.com/files/office_image_extraction_wizard_20_setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office-image-extraction-wizard/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)