Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Office 2007 Ribbon Editor

Với việc phát hành Office 2007 và sự ra đời của Ribbon, việc xây dựng “toolbars” cho Office 2007 đã trở nên khó khăn hơn. Office 2007 Ribbon Editor là một công cụ nhỏ sẽ giúp các nhà phát triển trong việc tạo ra Ribbon cho chương trình Office 2007, bằng cách cung cấp truy cập vào các XML để tạo ra Ribbon

Link download : http://www.softpedia.com/progDownload/Office-2007-Ribbon-Editor-Download-147719.html

Nguồn: http://download.com.vn/office-2007-ribbon-editor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)