Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers thiết bị >> Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL

Hỗ trợ cho GeForce 9600 GT GPUs…

Link download : http://us.download.nvidia.com/Windows/174.16/174.16_geforce_winvista_64bit_english_whql.exe

Nguồn: http://download.com.vn/nvidia-geforce-9600-gt-forceware-vista64-174-16-whql/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)