Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Linux Drivers thiết bị >> Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0-9755

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0-9755

Bước 1: Đọc trước về bản quyền của Nvidia
Bạn cần đồng ý với bản quyền này trước khi download các file.

Bước 2: Download file Driver
NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run

Bước 3: Cài đặt
Nhập sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run để cài đặt driver. NVIDIA hiện nay cung cấp một tiện ích để giúp bạn cấu hình file X_config. Đọc chương 3 của phần README hoặc chạy man nvidia-xconfig để xem chi tiết cách sử dụng.

Link download : http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-9755/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run

Nguồn: http://download.com.vn/linux/nvidia-geforce-2-3-4-series-linux-x86-v1-0-9755/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)