Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers thiết bị >> NVIDIA Detonator XP Driver for Windows NT 41.09 WHQL

NVIDIA Detonator XP Driver for Windows NT 41.09 WHQL

Hướng dẫn

Link 3:

http://download2us.softpedia.com/dl/30fd9dc48814d793c905c0586a637084/4899283b/300000232/drivers/video/41.09_winnt4.exe

Link download : http://download.nvidia.com/Windows/41.09/41.09_winnt4.exe

Nguồn: http://download.com.vn/nvidia-detonator-xp-driver-for-windows-nt-41-09-whql/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)